Tour ghép đoàn

Tour ghép đoàn

Tour ghép đoàn là tour trọn gói đi theo đoàn, theo một lịch trình, các dịch vụ du lịch cụ thể đã xác định và không thể thay đổi. Du khách mua tour ghép đoàn sẽ đi du lịch theo đúng chương trình đã quy định cùng với nhiều du khách quen hoặc không quen suốt tuyến.
Quốc gia / Thành phố
Loại tour
Thời lượng tour
Mức giá