Đối tác liên kết

Lý do để tham gia đối tác liên kết với Tatinta?
Kết nối nhà cung ứng du lịch toàn cầu
Tatinta hiện có trên 2000+ tour tại khắp 120 quốc gia trên toàn thế giới
Tăng thu nhập từ hoa hồng bán dịch vụ
Hoa hồng bán hàng từ những dịch vụ tour của những nhà cung cấp trên toàn thế giới
Đặt dịch vụ nhanh chóng dễ dàng
Từ tour hàng ngày, tour dài ngày, hay thuê xe cho đoàn, bạn có thể đặt dịch vụ tại Tatinta và có xác nhận nhanh chóng
Chia sẽ link với khách hàng
Tăng thu nhập thụ động từ việc đưa mã ID của bạn cho khách hàng tự book dịch vụ trên Tatinta
Dễ quản lý, kiểm tra hoa hồng và các booking
Có hệ thống tra soát các giao dịch, booking, quản lý booking và hoa hồng của bạn một cách rõ ràng, chi tiết
Dịch vụ hỗ trợ Tiếng Việt
Hệ thống chăm sóc khách hàng và đối tác bằng Tiếng Việt dễ hiểu, dễ trao đổi