Thuê xe ở Châu Á

Tìm và thuê xe ô tô giờ đây trở nên dễ dàng hơn với Tatinta. Bạn có thể thoải mái khám phá các điểm đến du lịch khi thuê xe từ những đối tác tin cậy của chúng tôi.
Thành phố
Loại dịch vụ
Loại xe
Mức giá

Samco hoặc tương tự BUS

33
15
1
MT
A/C
Sa Pa- Bản Tả Giàng Phình
Tối đa 35km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Ford Transit hoặc tương tự VAN

13
6
4
MT
A/C
Sa Pa- Bản Tả Giàng Phình
Tối đa 35km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Toyota Innova hoặc tương tự MINIVAN

5
3
4
MT
A/C
Sa Pa- Bản Tả Giàng Phình
Tối đa 35km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Giàng Phình (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Samco hoặc tương tự BUS

33
15
1
MT
A/C
Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa
Tối đa 200km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa.

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa.

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Ford Transit hoặc tương tự VAN

13
6
4
MT
A/C
Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa
Tối đa 200km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa.

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa.

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Toyota Innova hoặc tương tự MINIVAN

5
3
4
MT
A/C
Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa
Tối đa 200km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

- Ăn ngủ tài xế. 300.000đ/1 ngày

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi Lào Cai -Bắc Hà -Sa Pa

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Samco hoặc tương tự BUS

33
10
1
MT
A/C
Sa Pa - Bản Tả Van
Tối đa 15km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Fordtransit hoặc tương tự VAN

13
6
4
MT
A/C
Sa Pa - Bản Tả Van
Tối đa 15km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Toyota Innova hoặc tương tự MINIVAN

5
4
4
MT
A/C
Sa Pa - Bản Tả Van
Tối đa 15km cho lộ trình này
Sa Pa
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: Phí cầu đường.

Không bao gồm: 

-  VAT, Phí bến bãi

- Phụ thu vào các ngày lễ tết

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 40
Chính sách hủy

Không hoàn, không hủy.

* Lưu ý

- Áp dụng xe đi 1 chiều đón ở Sa Pa đưa đi Bản Tả Van (hoặc ngược lại)

- Thực hiện bởi Cuong Huong Travel

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Universe hoặc tương tự BUS

42
39
1
MT
A/C
Tp. Hồ Chí Minh - Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh
Tối đa 1000km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Đặng Hồng Phát.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Đặng Hồng Phát.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Thaco Town hoặc tương tự MINIBUS

33
28
1
MT
A/C
Tp. Hồ Chí Minh - Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh
Tối đa 1000km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Thiên Phương.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Thiên Phương.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC

Thaco Garden hoặc tương tự MINIBUS

28
23
1
MT
A/C
Tp. Hồ Chí Minh - Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh
Tối đa 1000km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Đặng Hồng Phát.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

Xe cộ, phí đường bộ, phí sân bay, xăng dầu, tài xế

Không bao gồm:

- VAT

- Phụ thu vào lễ tết

- Phụ Thu chuyến xe từ 22:00-05:00

- Tiền Tip tài xe

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Độ tuổi: 43
Chính sách hủy

·         Hủy chuyến miễn phí báo trước ít nhất 2 ngày so với giờ đón 

·         Hủy chuyến trước 1 ngày so với giờ đón phạt 50% giá xe

·         Hủy chuyến tại thời điểm đón tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Xe sẽ đưa, đón khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

- Được điều hành bởi Đặng Hồng Phát.

Được điều hành bởi: GLOBAL DMC