Thuê xe

Tìm và thuê xe ô tô giờ đây trở nên dễ dàng hơn với Tatinta. Bạn có thể thoải mái khám phá các điểm đến du lịch khi thuê xe từ những đối tác tin cậy của chúng tôi.
Thành phố
Loại dịch vụ
Loại xe
Mức giá

MERCEDES 55 SEAT hoặc tương tự BUS

44
15
1
MT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES 16 SEAT hoặc tương tự MINIBUS

15
8
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS V hoặc tương tự MINIVAN

6
4
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel

VIANO - VITTO hoặc tương tự MINIVAN

6
4
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS S hoặc tương tự SEDAN

3
3
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS E hoặc tương tự SEDAN

4
3
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Gdańsk
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1h.
Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES 55 SEAT hoặc tương tự BUS

44
15
1
MT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1h.

Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES 16 SEAT hoặc tương tự MINIBUS

15
8
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1

Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ 120 Euro/ 1

Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS V hoặc tương tự MINIVAN

6
4
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 120 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 120 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel

VIANO - VITTO hoặc tương tự MINIVAN

6
4
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS S hoặc tương tự SEDAN

3
3
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 5 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 132 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel

MERCEDES CLASS E hoặc tương tự SEDAN

4
3
4
AT
A/C
6 giờ nội thành
Tối đa 80km cho lộ trình này
Kraków
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Tài xế.
 • Bảo hiểm.
 • Phí cầu đường.
 • Đỗ xe.
 • Nhiên liệu.
 • Thuế TTC.

Không bao gồm:

 • Chi phí khác
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
- Độ tuổi: 35
Chính sách hủy

Không hoàn, không huỷ.

* Lưu ý

Quãng đường đưa đón trung tâm Gdansk là 80km trong 6h. Phụ thu vượt quá gói dịch vụ như sau:

 • Vượt quá 80km: 4 Euro/ 1km.
 • Vượt quá 6h: 96 Euro/ 1
Được điều hành bởi: Defavico Travel