Thuê xe

Tìm và thuê xe ô tô giờ đây trở nên dễ dàng hơn với Tatinta. Bạn có thể thoải mái khám phá các điểm đến du lịch khi thuê xe từ những đối tác tin cậy của chúng tôi.
Thành phố
Loại dịch vụ
Loại xe
Mức giá

Carnival Signature hoặc tương tự HATCHBACK

6
6
4
AT
A/C
Sân bay - Khách sạn nội thành
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 150.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 150.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook

Sedona hoặc tương tự HATCHBACK

6
6
4
AT
A/C
Sân bay - Khách sạn nội thành
Tối đa 10km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 150.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 150.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook

Fortuner hoặc tương tự HATCHBACK

6
6
4
AT
A/C
Sân bay - Khách sạn nội thành
Tối đa 10km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 100.000 VND/giờ


Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm: 

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm: 

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 100.000 VND/giờ


Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón

- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe

- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu

Được điều hành bởi: Ezbook

Vios hoặc tương tự SEDAN

3
3
4
AT
A/C
Sân bay - Khách sạn nội thành
Tối đa 10km cho lộ trình này
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 100.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón
- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe
- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

 

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu 

Được điều hành bởi: Ezbook
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm

- Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lịch trình, phí bến bãi đậu đỗ xe.

Không bao gồm

- VAT

- Phụ thu lễ/tết

- Phụ thu chuyến xe từ 22:00 đến 05:00

- Tiền tip cho tài xế

- Phát sinh: 10.000 VND/km & 100.000 VND/giờ

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chính sách hủy

- Hủy chuyến miễn phí trước 72 giờ so với giờ đón
- Hủy chuyến trước 24 giờ so với giờ đón: tính 50% giá xe
- Hủy chuyến trong vòng 24 giờ so với giờ đón: tính 100% giá xe

 

* Lưu ý

- Vui lòng đặt xe ít nhất 12 tiếng trước giờ đón (trong giờ hành chính từ 08:30 đến 17:30) 

- Ezbook sẽ cung cấp dòng xe tương tự trong trường hợp hết mẫu xe được yêu cầu 

Được điều hành bởi: Ezbook

Toyota Hiace Commuter hoặc tương tự MINIBUS

10
8
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền tip
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền tip
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Mercedes-Benz V-Class hoặc tương tự MINIVAN

5
5
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Mercedes-Benz S-Class hoặc tương tự SEDAN

3
2
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Mercedes-Benz E-Class hoặc tương tự SEDAN

3
2
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

ALL-New 2024 Toyota Vellfire HEV hoặc tương tự MINIVAN

4
4
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Toyota Alphard hoặc tương tự MINIVAN

4
4
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Toyota Noah hoặc tương tự MINIVAN

3
4
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 10 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:
Phương tiện di chuyển cá nhân
Tài xế có bằng Singapore
Bảo hiểm thương mại xe cộ
Phí đỗ xe / Phí đường bộ (ERP)
Nước đóng chai

Đã loại trừ:
Tiền thưởng
Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng
Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn

Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES

Toyota Hiace Commuter hoặc tương tự MINIBUS

10
8
4
AT
A/C
Tham quan thành phố 4 giờ
Singapore
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Phương tiện di chuyển cá nhân.
 • Tài xế có bằng Singapore.
 • Bảo hiểm thương mại xe cộ.
 • Phí đỗ xe/ Phí đường bộ (ERP).
 • Nước đóng chai.

Đã loại trừ:

 • Tiền tip.
 • Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng.
 • Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES
Giá/chuyến:
0 ₫
Giá bao gồm/Không bao gồm

Bao gồm:

 • Phương tiện di chuyển cá nhân.
 • Tài xế có bằng Singapore.
 • Bảo hiểm thương mại xe cộ.
 • Phí đỗ xe/ Phí đường bộ (ERP).
 • Nước đóng chai.

Đã loại trừ:

 • Tiền tip.
 • Phí nửa đêm: 15 SGD khi đặt phòng trong khoảng thời gian từ 11:00 tối - 06:59 sáng.
 • Giai đoạn siêu cao điểm: Phụ thu thêm 100% trên giá phòng thông thường trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn
Tài xế
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chính sách hủy

Hủy bỏ miễn phí. Bạn sẽ được hoàn đủ tiền nếu hủy trước ít nhất 24 giờ.

* Lưu ý


Được điều hành bởi: MAVEN LIMOUSINE SERVICES