Tatinta

Hướng dẫn sử dụng Voucher

Mã Voucher Tatinta sẽ có 3 phương thức áp dụng để giảm giá hóa đơn các dịch vụ trên Tatinta.

1. Voucher tích điểm

 - Chỉ áp dụng để tích điểm cho tài khoản khách hàng đã đăng ký tài khoản trên Tatinta.

 - Mã voucher này chỉ được áp dụng trong tài khoản tích điểm của khách hàng.

 - Mỗi điểm tích lũy được quy đổi thành 1.000 đồng khi sử dụng.

 - Điểm tích lũy được quy đổi và sử dụng để giảm tiền khi thanh toán các đơn hàng trên Tatinta.com. Quý khách có thể đổi điểm để giảm tiền tối đa là 5% giá trị của đơn hàng.

 - Lưu ý: Điểm tích lũy không áp dụng để giảm giá cho dịch vụ Vé máy bay.

Bước 1: Đăng ký tài khoản người dùng.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Truy cập vào tài khoản.

Bước 4: Nhấn vào 'Nhập mã voucher'.

Bước 5: Nhập mã voucher tích điểm của bạn và nhấn áp dụng để hoàn thành việc sử dụng voucher.

Bước 6: Sử dụng mã voucher trong phần cập nhật thông tin thanh toán tour hoặc khách sạn.

  • Nhấn vào 'Đổi điểm tích lũy' .

  • Nhập số điểm cần quy đổi (1 điểm = 1000₫ ) và nhấn áp dụng để thực hiện. Nếu số điểm không đủ yêu cầu thì sẽ được thông báo và từ chối áp dụng.

 

2. Voucher tiền mặt (VND): Được áp dụng để giảm giá cho các dịch vụ du lịch và đặt phòng của Tatinta. Mã voucher được áp dụng tại thời điểm khách hàng đặt các dịch vụ du lịch và đặt phòng của Tatinta, với điều kiện đơn hàng phải đạt được giá trị tối thiểu theo yêu cầu của voucher. Số tiền sẽ quy đổi sang tiền tệ tương ứng mà khách hàng chọn để áp dụng cho các giá trị hiện có trên Tatinta.

 - Nhấn vào sử dụng voucher để nhập mã voucher.

 - Nhập mã voucher và nhấn áp dụng để giảm giá cho hóa đơn

3. Giảm giá % hóa đơn: Được áp dụng để giảm giá cho tất cả các dịch vụ của Tatinta. Mã voucher được áp dụng tại thời điểm khách hàng đặt các dịch vụ của Tatinta với điều kiện đơn hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa theo yêu cầu của voucher.

 - Nhấn vào sử dụng voucher để nhập mã voucher.

 - Nhập mã voucher và nhấn áp dụng để giảm giá cho hóa đơn.