Thông tin Điểm đến

New York

Nhắc đến nước Mỹ thì ít ai không biết về thành phố New York, một trong những trung tâm của thế giới về tài chính, xuất bản, nhà hát, quảng cáo, âm nhạc và ẩm thực. New York được chia thành năm quận: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx và Staten Island với mỗi quận mang một nét đặc trưng riêng.... Xem thêm ⤋